Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

cmollka
21:16
8861 956c
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou
cmollka
21:15
8593 a8ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viayourheartbeat yourheartbeat
cmollka
21:15
7324 508b 500
Reposted frompanikea panikea viayourheartbeat yourheartbeat
cmollka
21:14
9465 2ecd 500
top
Reposted fromsponzy sponzy viawishyouwerehere wishyouwerehere
cmollka
21:14
Play fullscreen
Świetny gość, świetny głos. <3
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat
cmollka
21:11
-Zwykle trudno opowiedzieć o tym, o czym naprawdę chce się opowiedzieć. Nie uważasz?
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromsalato salato viayourheartbeat yourheartbeat
cmollka
21:11

Tak to się zaczyna.
Spoglądasz na kogoś,
kogo nie widziałeś nigdy przedtem
i nagle go rozpoznajesz.
To wszystko.
Po prostu go rozpoznajesz.
Tak to się zaczyna.

— Tony Parsons
cmollka
21:11
cmollka
21:10
7928 53b4 500
Reposted fromrenirene renirene viayourheartbeat yourheartbeat
cmollka
21:10
2172 3803
Reposted fromoblivious oblivious viayourheartbeat yourheartbeat
cmollka
21:10
8152 aa7f 500
cmollka
21:09
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viajustaperson justaperson
cmollka
21:08
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajustaperson justaperson
cmollka
20:59
4063 d6d5
Reposted frompurpa purpa viajustaperson justaperson

March 02 2018

cmollka
08:27
0813 bdea
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
cmollka
08:27
Jestem klasyczną choleryczką. Taką, co wybucha i gaśnie i potem w ogóle nie wie, o co chodziło.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaEtien Etien
cmollka
08:27
5505 b806
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEtien Etien
cmollka
08:26
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
cmollka
08:26
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
cmollka
08:26
Lepiej kochać, a potem płakać. Następna bzdura. Wierzcie mi, wcale nie lepiej. Nie pokazujcie mi raju, żeby potem go spalić.
— Harlan Coben – Nie mów nikomu
Reposted fromnezavisan nezavisan viaEtien Etien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl