Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2018

cmollka
08:27
0813 bdea
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
cmollka
08:27
Jestem klasyczną choleryczką. Taką, co wybucha i gaśnie i potem w ogóle nie wie, o co chodziło.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaEtien Etien
cmollka
08:27
5505 b806
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEtien Etien
cmollka
08:26
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
cmollka
08:26
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
cmollka
08:26
Lepiej kochać, a potem płakać. Następna bzdura. Wierzcie mi, wcale nie lepiej. Nie pokazujcie mi raju, żeby potem go spalić.
— Harlan Coben – Nie mów nikomu
Reposted fromnezavisan nezavisan viaEtien Etien
cmollka
08:26
8964 2fa4 500
Reposted fromnutt nutt viaEtien Etien
cmollka
08:26
0806 9352
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaEtien Etien
cmollka
08:26
08:25
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.

(via poirytowanie)

tym razem nie wyszło

(via cialobezorganow)

Reposted fromsoplica soplica viaiblameyou iblameyou

November 29 2017

cmollka
08:36
Reposted frombluuu bluuu viajobi jobi
cmollka
08:36
5497 e2d0
Reposted fromursa-major ursa-major viajobi jobi
cmollka
08:36
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted frompanickiller panickiller viaSapereAude SapereAude

November 10 2017

cmollka
12:17
Misję mam dla was!
Przysiadajcie się, zagadujcie,
odnawiajcie kontakty,
przytulajcie się żesz też!
Róbcie to na co dzień,
nie tylko od święta.
Zapamiętajcie - zbliżamy się!
— Listy do M. 3 - teaser
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
cmollka
12:17
Poczołgałam się z powrotem do łóżka i naciągnęłam prześcieradło na głowę. Ponieważ jednak przepuszczało światło, wtuliłam twarz w poduszkę, żeby stworzyć złudzenie, że jest noc. Zastanawiałam się nad tym, czy nie należałoby może wstać, ale nie mogłam znaleźć żadnego powodu. Nic na mnie nie czekało.
— Sylvia Plath, Szklany klosz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viaiblameyou iblameyou
cmollka
12:15
4688 994e 500
Reposted frompiehus piehus viavstane vstane
cmollka
12:15

Wraca się jedynie do tych, których się kocha.
Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym.
Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha.
Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.

— Leopold Tyrmand
Reposted fromextract extract viavstane vstane
cmollka
12:15
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viavstane vstane
cmollka
12:15
cmollka
12:15
8134 74a4
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek vialissie lissie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl