Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

cmollka
10:07
Reposted fromanks anks viaguniaaaaaa guniaaaaaa
cmollka
10:06
4986 1878 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacamillee camillee
10:06
0851 12cc
Reposted fromLittleJack LittleJack viasatyra satyra
cmollka
10:06
Reposted fromFlau Flau viaPatiszon Patiszon
cmollka
10:05
8092 fe94
Hello darkness
Reposted frommysoul mysoul viaSapereAude SapereAude
cmollka
10:05
cmollka
10:04
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiblameyou iblameyou

June 23 2017

cmollka
07:08
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viaRozaa Rozaa
cmollka
07:08
0805 148e
Escape together. 
Reposted fromi-ann i-ann viaRozaa Rozaa
cmollka
07:08
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaRozaa Rozaa

June 08 2017

cmollka
07:36
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaucieknijmi ucieknijmi
cmollka
07:35
1897 ab2d
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaucieknijmi ucieknijmi
cmollka
07:35
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
cmollka
07:35
4512 a69d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
cmollka
07:35
cmollka
07:35
4336 022f 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
06:51
0084 1c94 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viakrzysk krzysk
cmollka
06:46
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viacamillee camillee
cmollka
06:46
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix viacamillee camillee

March 22 2017

cmollka
08:51
W byciu singlem najbardziej dojmująca jest właśnie samotność. To, że kiedy już wyciągniesz znajomych na jakąś imprezę, to po powrocie do domu i tak zostaniesz sam. Zastaniesz tam tak samo rozrzucone w nieładzie rzeczy, tak samo niepościelone łóżko, tak samo niezrobioną kolację. Nie będzie na Ciebie czekało nic poza tym, co znane i zapamiętane. Zero zaskoczeń. Wrażeń. Wzruszeń. Kiedy będziesz mieć gorszy dzień, nikt nie zapyta, dlaczego. Bo nikt się o Ciebie nie troszczy. Nikomu na Tobie nie zależy. Nikt nie zastanawia się, jak Ci minął dzień, nie tęskni za Tobą, nie myśli o Tobie, kiedy wstaje rano ani kiedy kładzie się spać.
— zrepostowane w roku, który na soupie już nie istnieje...
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl