Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2019

cmollka
10:27
9911 81fd 500
Reposted fromrisky risky viapsychedelix psychedelix

June 10 2019

07:51
2209 3476
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viamefir mefir
cmollka
07:51
5598 2d39 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
cmollka
07:50
5602 7e26 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
cmollka
07:50

"(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara".

Katarzyna Nosowska

Reposted fromPatij Patij viamefir mefir

March 21 2019

cmollka
20:43
2073 ba72 500
Reposted fromsoftboi softboi viabeltane beltane
cmollka
20:42
3662 afd7 500
Reposted frompiehus piehus viabeltane beltane
cmollka
20:41
Reposted frompaws paws viabeltane beltane
cmollka
20:36
8907 0494 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabeltane beltane
cmollka
20:36
7949 16e8 500
Nie zdążyłam
Reposted fromEDi EDi viabeltane beltane
cmollka
20:36
3687 5fec 500
Reposted frompiehus piehus viabeltane beltane
cmollka
20:35
Jeśli tyle czytam, to dlatego, że liczę na spotkanie kiedyś samotności większej od mojej.
— Emil Cioran
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty

November 07 2018

cmollka
11:52
Denerwuję się, gdy inni wmawiają mi, że jestem nieszczęśliwa. Gdy ktoś zakłada, że tak naprawdę jestem smutną, samotną osobą. Chyba wiem, kiedy jestem szczęśliwa, a kiedy nie. Nie jestem ani nieszczęśliwa, ani samotna(...)
- Sara Maitland
Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty
cmollka
11:52
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamirabilia mirabilia
cmollka
11:52
9511 a5b3 500
Reposted fromonlyman onlyman viamirabilia mirabilia

November 02 2018

cmollka
09:51
Tak ciężko sobie uświadomić że nie ma powrotów do niektórych relacji, ludzi, przyjaźni.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viaerrortryagain errortryagain
cmollka
09:51
Podobno oczekiwanie jest stanem największego szczęścia...
Reposted fromdajmicosodsiebie dajmicosodsiebie

July 17 2018

cmollka
21:16
8861 956c
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou
cmollka
21:15
8593 a8ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viayourheartbeat yourheartbeat
cmollka
21:15
7324 508b 500
Reposted frompanikea panikea viayourheartbeat yourheartbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl