Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2020

cmollka
23:17
1298 7d62 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasognito sognito
cmollka
23:16
5371 5333 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viasognito sognito
cmollka
23:16
1003 a5a5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasognito sognito

November 23 2019

cmollka
22:16
2439 f491
Reposted fromscorpix scorpix viaszalony-virus szalony-virus
cmollka
22:15
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes viaretaliate retaliate
cmollka
22:13
cmollka
22:13
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viasognito sognito
cmollka
22:10
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna

October 04 2019

cmollka
10:27
9911 81fd 500
Reposted fromrisky risky viapsychedelix psychedelix

June 10 2019

07:51
2209 3476
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viamefir mefir
cmollka
07:51
5598 2d39 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
cmollka
07:50
5602 7e26 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
cmollka
07:50

"(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara".

Katarzyna Nosowska

Reposted fromPatij Patij viamefir mefir

March 21 2019

cmollka
20:43
2073 ba72 500
Reposted fromsoftboi softboi viabeltane beltane
cmollka
20:42
3662 afd7 500
Reposted frompiehus piehus viabeltane beltane
cmollka
20:41
Reposted frompaws paws viabeltane beltane
cmollka
20:36
8907 0494 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabeltane beltane
cmollka
20:36
7949 16e8 500
Nie zdążyłam
Reposted fromEDi EDi viabeltane beltane
cmollka
20:36
3687 5fec 500
Reposted frompiehus piehus viabeltane beltane
cmollka
20:35
Jeśli tyle czytam, to dlatego, że liczę na spotkanie kiedyś samotności większej od mojej.
— Emil Cioran
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl